Krajina se skalní stěnou v pozadí, 2019, 60x50 cm, akryl na plátně

Bez názvu, 2019, 70x60 cm, akryl na plátně

Skály, 2019, 60x50 cm, akryl na plátně

Bez názvu, 2019, 60x190 cm, akryl na plátně

Krajinný démon, 2019, 180x160 cm, akryl na plátně

Chaos, 2018, 160x180 cm, akryl na plátně

Bez názvu, 2018, 160x180 cm, akryl a olej na plátně

Hokejka a stromy, 2017, 190x150 cm, email a olej na plátně

Bez názvu, 2017, 190x150 cm, email na plátně

Bez názvu, 2017, 190x150 cm, email na plátně

Lines, 2017, 125x125 cm, akryl na plátně

Územní plán, 2017, 125x125 cm, akryl na plátně

Rovinné fragmenty na amorfním pozadí, 2017, 190x150 cm, akryl a olej na plátně

Krajinná konfigurace, 2017, 190x150 cm, akryl a olej na plátně

Bez názvu (grafové fragmenty), 2017, 140x120 cm, kombinovaná technika na plátně

Bez názvu, 2017, 140x120 cm, akryl na plátně

Bez názvu, 2017, 180x180 cm, akryl a olej na plátně

Konfigurace II, 2017, 180x180 cm, akryl, olej a lazura na plátně

Bez názvu, 2016, 140x120 cm, akryl a email na plátně

Bez názvu, 2016, 180x160 cm, email na plátně

Pohoří, 2016, 190x190 cm, email na plátně

Fragmenty, 2016, 180x180 cm, email na plátně

Sesuv, 2016, 170x130 cm, email na plátně

Krajina, 2016, 170x130 cm, průmyslová lazura, email, akryl na plátně

Organika masivu, 2015, 210x170 cm, email a průmyslová lazura na plátně

Oranžovo-zelený masiv, 2015, 170x150 cm, email a průmyslová lazura na plátně

Bez názvu, 2015, 200x200 cm, email na plátně

Konfigurace, 2015, 130x100 cm, email na plátně

Potemnělá skalnatá krajina, 2015, 200x160 cm, email na plátně

Jeskyně, 2015, 180x150 cm, email a lazura na plátně

Bez názvu, 2015, 125x95 cm, olej na plátně

Pod povrchem ledovce, 2015, 140x200 cm, průmyslová lazura a olej na plátně

Povrch Rudé planety, 2015, 60x60 cm, průmyslová lazura na plátně

Tektonická deformace, 2015, 60x50 cm, průmyslová lazura na plátně

Skalní tektonika, 2015, 150x180 cm, autorská technika na plátně

Skalnatá krajina, 2015, 140x180 cm, autorská technika na plátně

Krápníkové fraktály, 190x160 cm, autorská technika na plátně

Minerál, 190x190 cm, autorská technika na plátně

Nerost, 2015, 190x190 cm, kombinovaná technika na plátně

Popraskané, 60x50 cm, autorská technika na plátně

Vánice, 60x50 cm, autorská technika na plátně

Vodopád, 100x80 cm, autorská technika na plátně

Vlna z Japonska, 180x200cm kombinovaná technika na plátně

winter is coming, 120x95cm kombinovaná technika na plátně

Vulkanická struktura, 2014, 190x320 cm (diptych), kombinovaná technika na plátně

Divočina 180x200cm, kombinovaná technika na plátně

V mlze, 150x180cm akryl na plátně

bez názvu, 70x70cm kobinovaná technika

krajina, mapa, teritorium, (diptych) 180x400cm kombinovaná technika

Jeskynní Konfigurace, (diptych) 150x320cm kombinovaná technika na plátně